Cajon je známy ako hudobný nástroj využívaný celosvetovo, hlavne v jazzovej, afro / latinsko-karibskej hudbe a vo flamencu, ale môže byť použitý v akomkoľvek hudobnom štýle.

Pôvod cajonu je v Peru, konkrétne u čiernych otrokov, ktorí sa tam dostali po španielskej kolonizácii.

Cajón vyplynul z potreby týchto ľudí prejavovať svoje pocity prostredníctvom hudby, ktorá bola hlboko prepojená s perkusiou. V 17. storočí Cirkev zakázala používanie bicích nástrojov, nakoľko boli považované za pohanské a tiež preto, že si mysleli, že slúžili ako komunikačné kanály medzi otrokmi. Toto zapríčinilo, že počas prvých rokov 19. storočia neexistujú v historických dokumentoch údaje o ňom a až v roku 1840 sa cajón začína označovať ako hudobný nástroj.

 

Preto prvé cajony neboli nič iné ako drevené škatule, ktoré sa používali na prepravu tovaru.

Preniknutie cajonu do hudby vyzvalo jej používateľov, aby uskutočnili zmeny v konštrukcii – nie vo forme. Použitie strún vo vnútri alebo spôsob, akým je veko pripevnené, sú variácie, ktoré boli pridané v posledných desaťročiach. Toto z neho robí veľmi všestranný nástroj, ktorý môžeme prispôsobiť našim preferenciám alebo hudovnému štýlu.

V súčasnosti je cajón medzinárodne známy ako flamenco cajón alebo španielsky cajón, čo vedie k myšlienke, že pochádza z Pyrenejského poloostrova. Peruánski a africkí umelci si vážia skutočný pôvod tohto nástroj